กลุ่มงานสร้างสุขภาพ(สุนิสา บัวโรย)

   หนังสือขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัตืหน้าที่ประจำจุดตรวจฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566.
 สุนิสา บัวโรย เวลา : 2022-12-28 10:26:50

 

 

 

อำเภอเมืองจันทร์ จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ประจำ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ รวม ๗ วัน บริเวณหน้าป้อมตำรวจ ทางเข้าหมู่บ้านหนองดุม หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัด ศรีสะเกษ

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 9736 Kb   เข้าดู 2 ครั้ง  ดาวน์โหลด 4 ครั้ง

กลับหน้าหลัก