กลุ่มงานบริหาร(ITA)

   ปลัด สธ.มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ
 นายณรงค์ ผิวงาม เวลา : 2022-01-18 07:54:24

 

 

 

มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง จากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

 

 ไพล์แนบ : ไม่มีไพล์แนบ

กลับหน้าหลัก