กลุ่มงานสร้างสุขภาพ(สุนิสา บัวโรย)

   ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดศรีสะเกษ (ครู ข)
 สุนิสา บัวโรย เวลา : 2022-09-09 10:06:04

 

 

 

วันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 2020 Kb   เข้าดู 5 ครั้ง  ดาวน์โหลด 59 ครั้ง

กลับหน้าหลัก