กลุ่มงานสารบรรณ(นาขวัญ)

   ขอเชิญประชุมการเงิน
 นาขวัญ เวลา : 2022-09-26 13:14:34

 

 

 

ขอเชิญผู้รับผิดชอบการเงิน ประชุมติดตามการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ในวันที่ 27 กันยายน 2565 เลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สสอ.เมืองจันทร์

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 165 Kb   เข้าดู 1 ครั้ง  ดาวน์โหลด 55 ครั้ง

กลับหน้าหลัก