งานIT ประกัน E-Claim(สาลี ไชยพิมพ์)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 496  เรียนผู้รับผิดชอบงาน KPI ทุกท่าน สรุปข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ KPI ONE PAGE DAILY RANKING 13 มิย.62 ครับ 13 มิ.ย. 62 02:21:51  สาลี  107  163 
 495  การปรับระยะเวลาการส่งข้อมูลค่าป่วยการ อสม. 12 มิ.ย. 62 08:06:10  คการปรับระยะเวลาค่าป่วยการ อสม.  123  147 
 450  กำหนดการหนังสือเชฺิญประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผู้มีสิทธิ์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 26 ก.พ. 62 07:59:56  สาลี  84  125 
 449  หนังสือเชฺิญประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียนผู้มีสิทธิ์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 26 ก.พ. 62 07:59:27  สาลี  85  118 
 447  หนังสือขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข และ อสม.เข้ารับการอบรม ตามโครงการบูรณาการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ อสม. ภายในจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 21 ก.พ. 62 06:44:54  สาลี  81  110 
 446  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดศรีสะเกษ 22 กพ. 62 21 ก.พ. 62 06:44:08  สาลี  85  117 
 445  หนังสือเชิญอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดศรีสะเกษ 21 ก.พ. 62 06:42:44  สาลี  60  103 
 442  สรุปผลข้อมูล HDC ณ วันที่ 17 กพ. 62 18 ก.พ. 62 06:18:22  นายสาลี ไชยพิมพ์  162  111 
 440  ทิศทางองค์กร_Onepage_เยี่ยม รพ.สต.62 8 ก.พ. 62 02:14:17  นายณรงค์ ผิวงาม  143  117 
 437  การตรวจก่อนให้บริการคนตาย 21 ม.ค. 62 03:48:04  นายสาลี ไชยพิมพ์  130  107 
 436  ผลงานข้อมูล QOF อำเภอเมืองจันทร์ ณ วันที่ 191062 19 ม.ค. 62 13:22:37  นายสาลี ไชยพิมพ์  75  108