ส่งรายงานR506 รพ.สต.ลูกข่าย

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1106  R506 รพ.สต.เมืองจันทร์ 20-22 มี.ค.66 ไม่มีผู้ป่วย 23 มี.ค. 66 13:21:30  ธนพล 
 1105  รพ.สต.ตาโกน ส่งรายงาน R506 มีจำนวน 3 ราย 22 มี.ค. 66 17:07:01  นางสาวสินีนุช โนนกลาง 
 1104  รพ.สต.เก็บงาส่งรายงาน R506 วันที่ 16-19 มี.ค.66 มีผู้ป่วย 1 ราย 22 มี.ค. 66 14:18:11  นภาพร ยศรุ่งเรือง 
 1103  รพ.สต.ปลาซิว ขอส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่ 11-12 จำนวน 2 ราย 22 มี.ค. 66 09:42:07  ณรงค์ ผิวงาม 
 1102  รพ.สต.ปลาซิว ขอส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่ 11-12 จำนวน 2 ราย 20 มี.ค. 66 19:58:16  ณรงค์ ผิวงาม 
 1101  รพ.สต.เก็บงาส่งรายงาน R506 วันที่ 16-19 มี.ค.66 มีผู้ป่วย 1 ราย 20 มี.ค. 66 13:50:15  นภาพร ยศรุ่งเรือง 
 1100  R506 รพ.สต.เมืองจันทร์ 15-19 มี.ค.66 มีผู้ป่วย 1 ราย 20 มี.ค. 66 10:19:37  ธนพล 
 1098  รพ.สต.เก็บงาส่งรายงาน R506 วันที 7-15 มี.ค.66 ไม่มีผู้ป่วย 16 มี.ค. 66 18:32:27  นภาพร ยศรุ่งเรือง 
 1097  R506 รพ.สต.เมืองจันทร์ 10-14 มี.ค.66 ไม่มีผู้ป่วย 15 มี.ค. 66 14:57:44  ธนพล 
 1096  รพ.สต.ปลาซิว ขอส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่ 10 จำนวน 1 ราย 13 มี.ค. 66 06:23:44  ณรงค์ ผิวงาม 
 1095  รพ.สต.ตาโกน ส่งรายงาน R506 มีจำนวน 1 ราย 12 มี.ค. 66 20:28:43  นางสาวสินีนุช โนนกลาง 
 1094  R506 รพ.สต.เมืองจันทร์ 6-9 มี.ค.66 ไม่มีผู้ป่วย 9 มี.ค. 66 16:11:17  ธนพล 
 1093  รพ.สต.เก็บงาส่งรายงาน R506 วันที 2-6 มี.ค.66 มีผู้ป่วย 1 ราย 7 มี.ค. 66 17:56:18  นภาพร ยศรุ่งเรือง 
 1091  R506 รพ.สต.เมืองจันทร์ 3-5 มี.ค.66 มีผู้ป่วย 1 ราย 6 มี.ค. 66 10:35:41  ธนพล 
 1090  R506 รพ.สต.เมืองจันทร์ 25-2 มี.ค.66 มีผู้ป่วย 1 ราย 2 มี.ค. 66 20:44:34  ธนพล 
 1089  รพ.สต.ปลาซิว ขอส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่ 9 จำนวน 2 ราย 2 มี.ค. 66 19:10:16  ณรงค์ ผิวงาม 
 1088  รพ.สต.เก็บงาส่งรายงาน R506 วันที 27 ก.พ.-1 มี.ค.66 มีผู้ป่วย 1 ราย 2 มี.ค. 66 18:09:26  นภาพร ยศรุ่งเรือง 
 1087  รพ.สต.เก็บงาส่งรายงาน R506 วันที 20-26 ก.พ.66 มีผู้ป่วย 2 ราย 27 ก.พ. 66 16:24:38  นภาพร ยศรุ่งเรือง 
 1086  R506 รพ.สต.เมืองจันทร์ 20-24 ก.พ.66 ไม่มีผู้ป่วย 24 ก.พ. 66 15:43:56  ธนพล 
 1085  รพ.สต.ตาโกน ส่งรายงาน R506 วันที่18-20 ก.พ.66มีจำนวนผู้ป่วย 3 ราย 20 ก.พ. 66 16:54:40  นางสาวสินีนุช โนนกลาง