งานยุทธศาสตร์+คร.(จิรวดี สำเริง)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1092  ออกตรวจคัดกรอง Fit Test 3 แห่ง 7 มี.ค. 66 09:48:18  จิรวดี 
 1075  ออกตรวจคัดกรองFit Test 10 ก.พ. 66 10:12:15  จิรวดี 
 1021  ขอเชิญร่วมกิจกกรมประกวดส้มตำปลาร้าสุก 28 พ.ย. 65 10:10:48  จิรวดี 
 1009  แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม 14 พ.ย. 65 16:15:20  จิรวดี 
 1008  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานชมรมจริยธรรม 14 พ.ย. 65 16:13:05  จิรวดี 
 875  จังหวัดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานวัคซีนโควิด19 4 ก.ค. 65 13:16:12  จิรวดี  61 
 813  กำหนดแผนให้บริการวัคซีนPfizer(ฝาเทา) 22 เม.ย. 65 13:29:35  จิรวดี  63 
 736  ขอเรียกตัวผู้เข้าอบรมกลับเข้าฝึก 15 ธ.ค. 64 13:26:57  จิรวดี  65  11 
 729  การตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเป้าหมายSentinel 9 มิ.ย. 64 08:04:57  จิรวดี  71  27 
 728  คำสั่งมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ 2 มิ.ย. 64 09:36:33  นิภา  83  23 
 727  ขอเชิญออกหน่วยบริจาคโลหิต 1 มิ.ย. 64 05:12:19  จิรวดี  64 
 726  การออกให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง 18 พ.ค. 64 02:59:43  จิรวดี  64 
 724  การออกให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 30 เม.ย. 64 08:07:06  จิรวดี  66  10 
 714  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 1 มี.ค. 64 09:40:03  จิรวดี  67  75 
 711  เชิญร่วมกิจกรรมคัดกรองค้นหาวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง 18 ก.พ. 64 04:21:58  จิรวดี  69  78 
 710  เชิญออกประเมินร้านส้มตำจำหน่ายปลาร้าสุก 18 ก.พ. 64 03:39:50  จิรวดี  66  70 
 705  ขอเชิญปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ 5 ก.พ. 64 02:53:08  จิรวดี  67  81 
 691  เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการทำงานชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 23 ธ.ค. 63 07:35:54  จิรวดี  125  96 
 682  เชิญร่วมกิจกรรมประกวดส้มตำลีลา 2 ธ.ค. 63 11:04:55  จิรวดี  73  124 
 679  เชิญประชุมคปสอ.เดือนพ.ย.ครั้งที่15 12 พ.ย. 63 07:50:35  จิรวดี  68  88