กลุ่มงานสารบรรณ(นาขวัญ)

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 965  ขอเชิญประชุมการเงิน 26 ก.ย. 65 13:14:34  นาขวัญ  55 
 933  ขอเชิญประชุมการเงิน 31 ส.ค. 65 16:33:46  นาขวัญ บัวทอง  61 
 904  ขอเชิญประชุม 2 ส.ค. 65 12:45:46  นาขวัญ บัวทอง  59 
 851  บริจาคโลหิต 1 มิ.ย. 65 14:53:36  นาขวัญ บัวทอง  62 
 845  ส่งสำเนาคำส่งเพิ่มค่าจ้าง พกส. 25 พ.ค. 65 14:11:15  นาขวัญ บัวทอง  64 
 735  ส่งสำเนาคำส่งเพิ่มค่าจ้าง พกส. 29 พ.ย. 64 09:32:43  นาขวัญ บัวทอง  68  10 
 702  เชิญชวน อสม.ร่วมบริจาคโลหิต 1 ก.พ. 64 04:01:51  นาขวัญ บัวทอง  72  103 
 701  ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต 1 ก.พ. 64 04:00:03  นาขวัญ บัวทอง  69  100 
 668  เชิญชวน อสม.ร่วมบริจาคโลหิต 2 ต.ค. 63 09:52:43  นาขวัญ บัวทอง  70  95 
 667  ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต 2 ต.ค. 63 09:48:48  นาขวัญ​ บัวทอง  71  94 
 651  ขอสนับสนุน จนท.ออกหน่วยตรวจเลือกทหารกองเกิน 17 ก.ค. 63 06:50:38  นาขวัญ  69  89 
 619  หนังสือรับรองภาษี ณ ที่ จ่าย ข้าราชการ62 24 พ.ค. 63 15:12:35  นาขวัญ บัวทอง  74  92 
 530  แบบขอเบิก ฉ 11 สสอ.เมืองจันทร์ รายบุคคล 10 ต.ค. 62 09:17:02  นาขวัญ  96  118 
 528  บริจาคโลหิต 1 ต.ค. 62 09:41:40  นาขวัญ  77  106 
 527  แบบฟอร์มวันลา 23 ก.ย. 62 04:52:53  นาขวัญ  124  140 
 525  บัญชีทำลายหนังสือ 11 ก.ย. 62 09:41:40  นาขวัญ บัวทอง  84  106