ข่าวประชาสัมพันธ์
  กลุ่มงานบริหาร(ITA)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบอำนาจปี64
 •  18 ม.ค. 65 (15)
 • ปลัด สธ.มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ
 •  18 ม.ค. 65 (4)
        ดูทั้งหมด
    งานIT ประกัน E-Claim(สาลี ไชยพิมพ์)
 • เรียนผู้รับผิดชอบงาน KPI ทุกท่าน สรุปข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ KPI ONE PAGE DAILY RANKING
 •  13 มิ.ย. 62 (43)
 • การปรับระยะเวลาการส่งข้อมูลค่าป่วยการ อสม.
 •  12 มิ.ย. 62 (51)
        ดูทั้งหมด
    ส่งรายงานR506 รพ.สต.ลูกข่าย
 • รพ.สต.ปลาซิว ขอส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่ 21 จำนวน 8 ราย
 •  26 พ.ค. 65 (0)
 • รพ.สต.ตาโกน ส่งรายงาน R506 มีจำนวน 1 ราย
 •  24 พ.ค. 65 (1)
        ดูทั้งหมด
    งานยุทธศาสตร์+คร.(จิรวดี สำเริง)
 • กำหนดแผนให้บริการวัคซีนPfizer(ฝาเทา)
 •  22 เม.ย. 65 (1)
 • ขอเรียกตัวผู้เข้าอบรมกลับเข้าฝึก
 •  15 ธ.ค. 64 (6)
        ดูทั้งหมด
    กลุ่มงานสร้างสุขภาพ(สุนิสา บัวโรย)
 • ขอความร่วมมือเร่งคัดกรองพัฒนาการเด็กและคัดกรองภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย
 •  20 พ.ค. 65 (0)
 • การดำเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอบที่ ๒/ ๒๕๖๕
 •  12 พ.ค. 65 (0)
        ดูทั้งหมด
    กลุ่มงานสารบรรณ(นาขวัญ)
 • ส่งสำเนาคำส่งเพิ่มค่าจ้าง พกส.
 •  25 พ.ค. 65 (1)
 • ส่งสำเนาคำส่งเพิ่มค่าจ้าง พกส.
 •  29 พ.ย. 64 (9)
        ดูทั้งหมด
      คลิกเพื่อส่งข่าว