ข่าวประชาสัมพันธ์
  กลุ่มงานบริหาร(ITA)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบอำนาจปี64
 •  18 ม.ค. 65 (94)
 • ปลัด สธ.มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ
 •  18 ม.ค. 65 (62)
        ดูทั้งหมด
    งานIT ประกัน E-Claim(สาลี ไชยพิมพ์)
 • เรียนผู้รับผิดชอบงาน KPI ทุกท่าน สรุปข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ KPI ONE PAGE DAILY RANKING
 •  13 มิ.ย. 62 (108)
 • การปรับระยะเวลาการส่งข้อมูลค่าป่วยการ อสม.
 •  12 มิ.ย. 62 (125)
        ดูทั้งหมด
    ส่งรายงานR506 รพ.สต.ลูกข่าย
 • รพ.สต.ปลาซิว ขอส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่ 22 จำนวน 1 ราย
 •  01 มิ.ย. 66 (1)
 • รพ.สต.เก็บงาส่งรายงาน R506 วันที่ 22-30 พ.ค.66 มีผู้ป่วย 1 ราย
 •  31 พ.ค. 66 (1)
        ดูทั้งหมด
    งานยุทธศาสตร์+คร.(จิรวดี สำเริง)
 • เชิญออกให้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
 •  30 พ.ค. 66 (2)
 • เชิญออกตรวจพยาธิใบไม้ตับเขตเก็บงาและตาโกน
 •  16 พ.ค. 66 (1)
        ดูทั้งหมด
    กลุ่มงานสร้างสุขภาพ(สุนิสา บัวโรย)
 • ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนและด่านชุมชน ในช
 •  07 เม.ย. 66 (0)
 • ขอความร่วมมือดำเนินงานขับเคลื่อนงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพวะ
 •  17 มี.ค. 66 (3)
        ดูทั้งหมด
    กลุ่มงานสารบรรณ(นาขวัญ)
 • ขอเชิญประชุมการเงิน
 •  26 ก.ย. 65 (56)
 • ขอเชิญประชุมการเงิน
 •  31 ส.ค. 65 (61)
        ดูทั้งหมด
      คลิกเพื่อส่งข่าว