ข่าวประชาสัมพันธ์
  กลุ่มงานบริหาร(ITA)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบอำนาจปี64
 •  18 ม.ค. 65 (86)
 • ปลัด สธ.มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงฯ
 •  18 ม.ค. 65 (59)
        ดูทั้งหมด
    งานIT ประกัน E-Claim(สาลี ไชยพิมพ์)
 • เรียนผู้รับผิดชอบงาน KPI ทุกท่าน สรุปข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ KPI ONE PAGE DAILY RANKING
 •  13 มิ.ย. 62 (103)
 • การปรับระยะเวลาการส่งข้อมูลค่าป่วยการ อสม.
 •  12 มิ.ย. 62 (112)
        ดูทั้งหมด
    ส่งรายงานR506 รพ.สต.ลูกข่าย
 • รพ.สต.เก็บงาส่งรายงาน R506 วันที 2-5 ก.พ.66 มีผู้ป่วย 1 ราย
 •  06 ก.พ. 66 (0)
 • รพ.สต.ปลาซิว ขอส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่ 6 จำนวน 1 ราย
 •  06 ก.พ. 66 (1)
        ดูทั้งหมด
    งานยุทธศาสตร์+คร.(จิรวดี สำเริง)
 • ขอเชิญร่วมกิจกกรมประกวดส้มตำปลาร้าสุก
 •  28 พ.ย. 65 (2)
 • แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
 •  14 พ.ย. 65 (0)
        ดูทั้งหมด
    กลุ่มงานสร้างสุขภาพ(สุนิสา บัวโรย)
 • หนังสือขอความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัตืหน้าที่ประจำจุดตรวจฯช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566.
 •  28 ธ.ค. 65 (0)
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดศ
 •  09 ก.ย. 65 (56)
        ดูทั้งหมด
    กลุ่มงานสารบรรณ(นาขวัญ)
 • ขอเชิญประชุมการเงิน
 •  26 ก.ย. 65 (52)
 • ขอเชิญประชุมการเงิน
 •  31 ส.ค. 65 (57)
        ดูทั้งหมด
      คลิกเพื่อส่งข่าว