ข่าวประชาสัมพันธ์
  กลุ่มงานบริหาร(ITA)
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์
 •  12 มี.ค. 64 (16)
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์
 •  28 ก.พ. 64 (14)
        ดูทั้งหมด
    งานIT ประกัน E-Claim(สาลี ไชยพิมพ์)
 • เรียนผู้รับผิดชอบงาน KPI ทุกท่าน สรุปข้อมูลที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ KPI ONE PAGE DAILY RANKING
 •  13 มิ.ย. 62 (37)
 • การปรับระยะเวลาการส่งข้อมูลค่าป่วยการ อสม.
 •  12 มิ.ย. 62 (45)
        ดูทั้งหมด
    งานยุทธศาสตร์+คร.(จิรวดี สำเริง)
 • การตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเป้าหมายSentinel
 •  09 มิ.ย. 64 (4)
 • คำสั่งมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานสาธา
 •  02 มิ.ย. 64 (13)
        ดูทั้งหมด
    กลุ่มงานสร้างสุขภาพ(สุนิสา บัวโรย)
 • ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์รวมพลังรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็ฏปฐมวัย ปี ๒๕๖๔”
 •  02 ก.ค. 64 (2)
 • ขอให้ดำเนินการเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน
 •  14 พ.ค. 64 (4)
        ดูทั้งหมด
    กลุ่มงานสารบรรณ(นาขวัญ)
 • เชิญชวน อสม.ร่วมบริจาคโลหิต
 •  01 ก.พ. 64 (5)
 • ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต
 •  01 ก.พ. 64 (7)
        ดูทั้งหมด
      คลิกเพื่อส่งข่าว