ตรวจสอบการรับรายงาน  เข้ารับรายงาน

 

 

ส่งรายงาน

รายงาน

ผู้ส่ง/หน่วยที่ส่ง
/รายละเอียด

ผู้รับรายงาน
ไฟล์ที่ส่ง
 

หมายเหต1.เพื่อความรวดเร็วในการส่ง กรณา zip ไฟล์ก่อนส่งทุกครั้ง 2.ชื่อ file เป็นภาษาอังกฤษนะครับ  

redhatphpmysql