หน้าหลัก รับหนังสือ/login ตรวจสอบการรับหนังสือ ค้นหาหนังสือ สถิติ ผู้ดูแลระบบ
ระบบสารบรรญ

เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2559
จะทำการตรวจสอบความทันเวลาการรับหนังสือภายใน 3 วัน ( 72 ชั่วโมง )และ ระบุชื่อผู้รับหนังสือด้วย


เลขหนังสือ
ลงวันที่
เรื่อง
ที่ ศก 1832/ว329 21 พฤษภาคม 2562 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ที่ ศก 1832/ว273 23 เมษายน 2562 ขอเชิญประชุม
รพ.สต.ปลาซิว ส่ง R506 23 มกราคม 2562 รพ.สต.ปลาซิว ส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่3/6
รพ.สต.เมืองจันทร์ 21 มกราคม 2562 ส่งรายงาน R506 ประมวลผล 18-20 ม.ค.2562 ไม่มีเค
รพ.สต.ปลาซิว ส่ง R506 20 มกราคม 2562 รพ.สต.ปลาซิว ส่งรายงาน R506 สัปดาห์ที่2/6
  Records 1 to 5 of 5