สถิติการรับหนังสือ

รหัส
สถานบริการ
หนังสือทั้งหมด
ทันเวลา(3 วัน) จำนวนที่ได้รับ คิดเป็น %
03501 รพ.สต.เก็บงา   10   9   10 100.00
03502 รพ.สต.เมืองจันทร์   10   10   10 100.00
03503 รพ.สต.ตาโกน   11   9   11 100.00
03504 รพ.สต.ปลาซิว   10   10   10 100.00