แนวปฏิบัติสำหรับโรคโควิด19

มาตรการในการควบคุมพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ (ล่าสุด)

มาตรการควบคุมพื้นที่ จากศูนย์ EOC จังหวัดศรีสะเกษ

Download “คำสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค”

– Downloaded 0 times –
หนังสือรับรองการกักกันครบ-10-วัน.pdf (70 downloads)
นิยามแนวทางจัดการผู้สัมผัส.pdf (90 downloads)
แนวทางในการจัดการกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยโควิด19
แนวทางการตรวจและรับการรักษา

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19
แนวทางโควิด19 ล่าสุด