แนวปฏิบัติสำหรับโรคโควิด19

มาตรการในการควบคุมพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ (ล่าสุด)

มาตรการควบคุมพื้นที่ จากศูนย์ EOC จังหวัดศรีสะเกษ

Download “คำสั่งกักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค” – Downloaded 0 times –

หนังสือรับรองการกักกันครบ-10-วัน.pdf (15 downloads)
นิยามแนวทางจัดการผู้สัมผัส.pdf (19 downloads)
แนวทางในการจัดการกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยโควิด19
แนวทางการตรวจและรับการรักษา

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19

แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด19